lấy tiền công của con dâu - Các bài viết về "lấy tiền công của con dâu".

Tôi khuyên Liên nên bình tĩnh, đừng vì lời đề nghị đó mà làm um sùm mọi chuyện lên. Mẹ chồng Liên chẳng phải rạch ròi tính toán gì mà hoàn cảnh bắt buộc bà phải thế.